Er det gevinst i gjenbruk av elbilbatterier?

I dag finnes det mange elbiler på norske veier. Helt siden starten av elbilbølgen har det vært sett på som positivt å kunne gjenbruke disse batteriene. Alle materialene i et elbilbatteri kan resirkuleres, men prosessen er møysommelig og energikrevende, derfor tenker vi i Marna Energi gjenbruk først, så resirkulering. De første elbilene skulle gjerne hatt … Continue reading Er det gevinst i gjenbruk av elbilbatterier?