Næring

Storskala installasjon av solceller til næringsbygg er svært gunstig. Store installasjoner gir lav pris pr installert panel, og anlegget tjener seg selv inn mer enn 3 ganger i løpet av anleggets garantitid på 25 år – i tillegg sikrer det kortreist og miljøvennlig energi til ditt næringsbygg.

Marna Energi sine prosjektingeniører har levert solcellenalegg til næringsbygg i flere år. Dette har lært oss hva som er viktig å ta hensyn til ved prosjektering og montering av solcelleanlegg i Norge.

Vi utfører uforpliktende forprosjekt som inneholder:

  • Energirapport med estimert produksjon av solenergi basert på beliggenhet og vinkling av tak.
  • Analyse av byggets energibruk og samhandling med solcelleanlegget gjennom hele året.
  • Analyse av byggets energibruk og mulighet for batterilagring til økt selvbruk av egenprodusert strøm eller lastforskyving.
  • Beregning av totalkostnad nøkkelferdig anlegg.

Ønsker du å vite mer om mulighetene til ditt bygg? Kontakt oss for å høre mer.