Blog

Økonomisk gevinst ved utfasing av aggregat

Den økonomiske gevinsten ved solceller er allerede veldig god. Den er ekstra god hvis solcellene brukes i et off-grid anlegg og erstatter bensin- eller dieselaggregat som energikilde. I forrige bloggpost kunne det leses om hytteeieren Tor som fikk utfaset sitt bensinaggregat. Tor kjøpte 1830W/4000W/9000Wt pakken fra Marna Energi til 66 500 NOK (Se prisliste her). … Continue reading Økonomisk gevinst ved utfasing av aggregat

Oppgradering av solcelle- og batterianlegg på hytte i Mandal – utfasing av bensinaggregat og gasskjøleskap

De siste årene har det vært en rivende utvikling innen solceller og batteri. Ytelsen har gått opp og prisen har gått ned. Mange hytteeiere uten innlagt strøm blir overrasket over hvor mye som kan gjøres i dag, kontra for bare 5-10 år siden. Dette var tilfelle for en av våre fornøyde kunder i Mandal. Da … Continue reading Oppgradering av solcelle- og batterianlegg på hytte i Mandal – utfasing av bensinaggregat og gasskjøleskap

Er det gevinst i gjenbruk av elbilbatterier?

I dag finnes det mange elbiler på norske veier. Helt siden starten av elbilbølgen har det vært sett på som positivt å kunne gjenbruke disse batteriene. Alle materialene i et elbilbatteri kan resirkuleres, men prosessen er møysommelig og energikrevende, derfor tenker vi i Marna Energi gjenbruk først, så resirkulering. De første elbilene skulle gjerne hatt … Continue reading Er det gevinst i gjenbruk av elbilbatterier?