Økonomisk gevinst ved utfasing av aggregat

Den økonomiske gevinsten ved solceller er allerede veldig god. Den er ekstra god hvis solcellene brukes i et off-grid anlegg og erstatter bensin- eller dieselaggregat som energikilde.

I forrige bloggpost kunne det leses om hytteeieren Tor som fikk utfaset sitt bensinaggregat. Tor kjøpte 1830W/4000W/9000Wt pakken fra Marna Energi til 66 500 NOK (Se prisliste her). Tor fikk et mer robust elektrisk anlegg og strømproduksjonen hadde ikke lenger sammenheng med motordur og bensinpriser. Men vil kjøpet kun medføre økt brukerkomfort eller også en økonomisk gevinst? La oss se på tallene.

Gjennomsnittlig i 2018 kostet 1 liter bensin 15,55 NOK. 1 liter bensin inneholder 9 kWt energi. Det betyr at energien i bensin koster 1,72 NOK/kWt. Men energien i bensin må omgjøres til elektrisk energi før den kan brukes i et 230V anlegg. Dette gjøres via et bensinaggregat med et effektivitetstap på hele 80 %. 1 kWt elektrisk energi fra bensinaggregatet koster dermed 8.64 NOK/kWt!

Solcelleanlegget på hytta til Tor vil produsere ca. 1650 kWt/år. Det gir 14256 NOK i årlig mulig innsparing. Hvis all energien solcelleanlegget produserer erstatter bruk av bensinaggregatet blir regnestykket fort positivt:

Ved full utnyttelse av den tilgjengelige solenergien er investeringen innspart etter allerede 5 år – på dem neste 5 årene tjener anlegget seg selv inn en gang til.

Et enkelt regnestykke som viser det mange allerede vet fra elbilverdenen. Utfasing av fossilt drivstoff gir økonomiske inntjening.

Snakk med oss i Marna Energi og få ditt pristilbud umiddelbart.

Leave a Reply