Er det gevinst i gjenbruk av elbilbatterier?

I dag finnes det mange elbiler på norske veier. Helt siden starten av elbilbølgen har det vært sett på som positivt å kunne gjenbruke disse batteriene. Alle materialene i et elbilbatteri kan resirkuleres, men prosessen er møysommelig og energikrevende, derfor tenker vi i Marna Energi gjenbruk først, så resirkulering.

De første elbilene skulle gjerne hatt litt mer kapasitet allerede da batteriet var helt nytt. Det ble derfor tenkt at når batteriet nådde 80 % av ny kapasitet, ville det ikke lenger ha det “vekt til kapasitet”-forholdet som trengs i en elbil. Elbilen skulle da få et nytt batteri og det gamle batteriet kunne benyttes til stasjonær energilagring.

Det som derimot viser seg, er at batteriene som kommer til gjenbruk ofte har langt mer en 80 % gjenværende kapasitet – dem er dermed enda bedre egnet til stasjonært gjenbruk enn opprinnelig tenkt. Hva kommer dette av?

Det gjøres stadig fremskritt i batteriverdenen. Batteriene får bedre holdbarhet. De tåler flere ladesykluser, såkalt Cycle Life og de holder bedre mot aldring, såkalt Calendar Aging. Samtidig får batteriene stadig bedre energikapasitet noe som medfører færre ladesykluser pr kjørt kilometer.

Disse faktorene kombinert, gjør at batteriene utlever bilen, ikke omvendt. Visste du f. eks at battericellene som står i en BMW i3 har en garanti fra celleleverandør Samsung, på 80 % gjenværende kapasitet, som tilsvarer 920 000 km kjørelengde? Eller at bilprodusent Nissan estimerer 22 års levetid på sine batterier. Det gir 12 år med stasjonær gjenbruk om batteriene står i en bil som holder Nissan sin forventete levetid på 10 år. Eller så kan det gi opptil 20 år med stasjonær gjenbruk av batteriene dersom bilen bulker og skrotes som nesten ny. Med så lang levetid på dagens elbilbatterier er det både økonomisk og miljømessig gevinst i å gjenbruke batteriene!

Marna Energi leverer sine Second Life batteripakker med batterier fra Nissan Leaf som har kjørt på norske veier. Disse batteriene er kvalitetssjekket og får ny 5 års garanti av oss. I neste bloggpost kan det leses mer om prosessen og kvalitetssjekk fra kondemnert bil til ny batteripakke.

post

Leave a Reply