Marna Energi gjør energianalyser, prosjekterer og leverer anlegg til hytte, hus, næring og offentlige bygg


Hytteiere utenfor el-nettet har lenge ønsket seg solcelleanlegg med ordinær 230V hjemmestrøm. Våre løsninger med solceller, batteri og inverter leverer all den effekten du trenger til husholdnings-apparater som kjøleskap, støvsuger mikrobølgeovn, PC osv.I Norge er det etterhvert blitt mange elbiler. Noen bulker og skrotes, men batteriene har oftest mer enn 80 prosent kapasitet i behold og bør gjenbrukes før de smeltes om. Vi tar vare på gode batterier fra Nissan Leaf biler og setter dem sammen i 48 Volts pakker til stasjonær strømlagring – såkalt second life storage. Slik kan batteriene ha opp mot 20 års levetid. Penger spart, og godt for miljøet!


Post@marnaenergi.com

951 57 696

Doneheia 127 4516 Mandal